Головна | Мій профіль | Вихід Ви увійшли як Гість | Група "Гості" | RSS

Меню сайту
Locations of visitors to this page
Категории раздела
Мои статьи [2349]
Наш опрос
Ви впевнені у тому, що офіційна історія відповідає дійсності?
Всього відповідей: 485
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входа
Головна » Статті » Мои статьи

НОВА ІЛЮСТРОВАНА ПУБЛІКАЦІЯ КІУСу ПРО КУЛЬТУРУ КОЗАЦЬКОЇ ЕЛІТИ МАЗЕПИНОГО ДВОРУ В БАТУРИНІ

Опубліковано в газеті «Гомін України», Торонто, Рік LXVI,24 (3548), за 17 червня 2014, с. 9.

 НОВА ІЛЮСТРОВАНА ПУБЛІКАЦІЯ КІУСу ПРО КУЛЬТУРУ

КОЗАЦЬКОЇ ЕЛІТИ МАЗЕПИНОГО ДВОРУ В БАТУРИНІ

 

Володимир Мезенцев

КІУС, Торонто

 

    З 2001 р. українські та канадські археологи й історики спільно вивчають старожитності Батурина. Розкопки цього міста Чернігівської области та публікацію їх результатів спонсорують Програма Дослідження Східньої України ім. Ковальських при Канадському Інституті Українських Студій (КІУС) Альбертського університету в Едмонтоні й Торонті, Наукове Товариство ім. Шевченка в Америці, Понтифікальний Інститут Середньовічних Студій Торонтського університету та Дослідний Інститут «Україніка» у Торонті в Канаді. Проєкт очолює видатний історик Гетьманату, попередній директор КІУСу та голова Програми ім. Ковальських, проф. Зенон Когут. Щедрими меценатами історико-археологічного вивчення Батурина є бл. п. поетеса Володимира Василишин та її чоловік, мистець Роман Василишин, з Філядельфії у США. Чернігівський національний педагогічний університет ім. Тараса Шевченка став базою Батуринської українсько-канадської археологічної експедиції.

    Археологи встановили, що це поселення виникло наприкінці ХІ ст. як прикордонна фортеця чернігівського князівства. У 1669-1708 рр. Батурин був столицею козацької держави, де розміщувались резиденції гетьманів та їх збройні сили, садиби козацьких старшин (офіцерів) і державних службовців та урядові установи. Місто процвітало за славного гетьмана Івана Мазепи (1687-1709 рр.). 1708 р. батуряни підтримали виступ Мазепи за незалежність центральної України від Москви і мужньо обороняли твердиню від армії царя Петра І. З великими втратами російське військо захопило гетьманську столицю, пограбувало й спалило її до тла і задля покарання повсталих вигубило полонених козаків, урядників та усе цивільне населення, разом до 14,000 українців.

    Понаддесятилітні археологічні досліди у Батурині та здійснені на їх основі маштабні натурні реконструкції фортечної цитаделі, церков, військової скарбниці, судової палати і гетьманських палаців відтворили образ зруйнованої столиці козацької держави. Завдяки праці нашої експедиції, це місто є єдиним з кількох столиць Гетьманщини, де 13 років ведуться щолітні польові дослідження. Вони висвітлюють ще маловідомі культуру та побут козацької еліти.

     Новою публікацією з цієї теми є багатоілюстрований буклет Зенона Когута, Володимира Мезенцева, Юрія Ситого і Вячеслава Скорохода Розкопки у Батурині 2012 р. Культура козацької еліти Мазепиного двору (Торонто: Видавництво «Гомін України», 2013 р.), 24 стор. українською мовою, 56 кольорових ілюстрацій на глязурованому папері. Ця науково-популярна історико-археологічна праця видана коштом КІУСу та Дослідного інституту «Україніка».

    Вона ознайомить з українськими й канадськими дослідниками Батурина, спонсорами, меценатами і жертводавцями цього проєкту в Канаді та Сполучених Штатах. Коротко розповідає історію міста у князівський та козацький періоди, головне про золоту добу Мазепиного правління, розорення Батурина вщент царським військом у 1708 р., відбудову міста останнім гетьманом Лівобережної України Кирилом Розумовським (1750-64 рр.) і його занепад протягом ХІХ-ХХ ст. Руйнацію Мазепиної столиці, варварське поголовне винищення мешканців та їх масові жорстокі покарання описано за маловідомим літописом представника старшинської верхівки Якова Радкевича 1734 р., що опублікували у Києві 2012 р.

    Автори розглядають матеріяли розкопок залишків спаленого палацу, церкви й великої службової споруди садиби Мазепи на передмісті Батурина Гончарівці у 2012-13 рр. Дослідження решток цього палацу є важливим для вивчення місцевих та київських будівельно-орнаментальних прийомів і впливів Заходу на архітектуру й мистецтво українського барокко. Знайдені в ході розкопок службового приміщення численні та інформативні артефакти свідчать про розвинуте виробництво і декоративно-ужиткове мистецтво Батурина, про заможність, освіченість, інтелектуальні заняття й культурні інтереси козацьких старшин, ад’ютантів, покоєвих та писарів, які працювали у гетьманських покоях, генеральній військовій канцелярії, архіві чи бібліотеці при палаці. Аналізи знахідок показали, що ці мешканці службової будівлі грали у шахи та читали ілюстровані книги, позичені, мабуть, з добірної бібліотеки Мазепи. Археологічні досліди виявили проникнення до гетьманської столиці европейської літератури і творів мистецтва та її широкі торгівельні зв’язки з Заходом, Московією й Туреччиною. Історичні джерела також повідомляють про таємні дипломатичні відносини Мазепи з турецьким султаном та про присутність його портрету в залі гончарівського палацу.

    У буклеті розповідається про розкопки поховань загиблих від московської навали, що відкрили біля палацу Розумовського, та нові друковані й інтернетні статті археологів про погром Батурина та розкопки могил жертв різанини 1708 р. українською і англійською мовами. Підсумовуються останні висліди фізико-антропологічних аналізів останків батуринців XVII-XVIII ст., ексгумованих нашою експедицією.

     Видання ілюструють портрети, світлини археологічних знахідок і розкопаних решток споруд, екстер’єрів та інтер’єрів відбудованих гетьманських палаців, церков і цитаделі Батурина, його аерофото, комп’ютерні реконструкції архітектури й декору головної  резиденції Мазепи на Гончарівці та предметів старшинського обладунку, а також знімки із публічних заходів для відзначення роковин Батуринської трагедії у 2012-13 рр. Наприкінці брошури подано посилання на використані джерела і наукову літературу.

    Ця публікація розрахована на широке коло читачів та вчених. Буклет можна придбати за $8.95 у Видавництві КІУСу кредитною карткою через захищену електронну систему (http://www.ciuspress.com/catalogue/history/333/kul%27tura-kozats%27koyi-ieliti-maziepinogheo-devoru), e-поштою (cius@ualberta.ca), телефоном (780/492-2973), факсом (780/492-4967) або звичайною поштою: CIUS Press, 4-30 Pembina Hall, University of Alberta, Edmonton, AB, Canada T6G 2H8. Поза межами Канади ціни — у долярах США. Буклети цієї серії також продаються у канцелярії Крайової Управи Ліги Українців Канади в Торонті (тел.: (416) 516-8223, email: luc@lucorg.com).

    У серпні українсько-канадська експедиція продовжить розкопки залишків маєтку Мазепи та гетьманської фортеці й пошук нових археологічних свідчень про трагедію 1708 р. у Батурині. Теперішня криза в Україні не дозволяє державі надалі фінансувати наш науковий проєкт. Його продовження цього року цілковито залежить від підтримки спонсорів та жертводавців у Північній Америці.

    Добродіїв з Канади, які бажають допомогти історико-археологічним дослідженням Батурина та публікації їхніх результатів, ласкаво просимо надіслати чеки з пожертвами за адресою: Orest Steciw, M.A., President, Ucrainica Research Institute, 9 Plastics Ave., Toronto, ON, Canada M8Z 4B6. Чеки мають бути виписані на: Ucrainica Research Institute (memo: Baturyn Project). Цей інститут надішле канадським громадянам офіційні посвідки для сплачування податків.

    Доброчинцям з Сполучених Штатів радимо надіслати пожертви за адресою: Prof. Martin Dimnik, Pontifical Institute of Mediaeval Studies, 59 Queen’s Park Cr. E., Toronto, ON, Canada M5S 2C4. Просимо ласкаво виписати Ваші чеки на: Pontifical Institute of Mediaeval Studies (memo: Baturyn Project). Знаний канадський історик України-Руси проф. Мартін Дімнік є дослідником старого Батурина та фінансовим директором цього археологічного проєкту. Він надішле американським громадянам посвідки для звільнення внесків від оподаткування. Усім жертводавцям буде висловлено подяку в пов’язаних з проєктом публікаціях та публічних доповідях.

    Додаткову інформацію про Батуринський проєкт у Північній Америці можна отримати від його виконавчого директора д-р Володимира Мезенцева за телефоном (416) 766-1408 чи email: v.mezentsev@utoronto.ca. В Україні за довідками, будь ласка, зверніться до керівника Батуринської археологічної експедиції при Чернігівському університеті Юрія Ситого за телефоном (46-2) 774-296 чи email: yurisytyi@gmail.com.

 

    Канадський інститут українських студій (КІУС) — провідний осередок українознавчих студій поза межами України, покликаний розвивати і підтримувати науково-дослідну роботу з української та українсько-канадської тематики. Щоб отримати детальнішу інформацію, просимо відвідати наш веб-сайт www.cius.ca, фейсбук www.facebook.com/canadian.institute.of.ukrainian.studies?ref=hl або зв’язатися з д-р Богданом Клідом (780) 492-2972; cius@ualberta.ca.

 

 

ПІДПИСИ ДО ІЛЮСТРАЦІЙ (5)

 

Рис. 1. (sadybaMazepy.PDF) Обкладинка буклету.

 

Рис. 2. (3.jpg) Укріплення цитаделі Батурина XVII ст. Реконструкція на основі археологічних даних 2008 р. Фото Миколи Турчина. 

 

Рис. 3. (Bat 12 4 500) Кістяна шахова фігурка. Розкопки залишків службової споруди Мазепиної садиби на Гончарівці 2012 р. Фото археологічних знахідок Володимира Мезенцева.

 

Рис. 4. (poiasy) Реконструкція оздоблених шкіряних поясів козацької старшини за матеріялами розкопок службової будівлі Мазепиного маєтку 2012-13 рр. В. Мезенцева та Сергія Дмитрієнка. Комп’ютерний фотоколаж С. Дмитрієнка.

 

Рис. 5 (2012 Batur Honch 4 1581) Уламок бронзової оправи книги з вирізаною і гравірованою фігуркою чоловіка, що сурмить. Розкопки службового приміщення на захід від палацу Мазепи 2012 р.

Категорія: Мои статьи | Додав: vik (27.06.2014)
Переглядів: 994 | Рейтинг: 0.0/0 |
Всього коментарів: 0
Ім`я *:
Email *:
Код *:
Поиск
Друзья сайта
 • [11.02.2017][Мои статьи]
  Комітет порятунку музеїв протестує! (128)
  [26.01.2017][Мои статьи]
  Excavations at Baturyn in 2016 (0)
  [04.09.2016][Мои статьи]
  Музей плакату представляє Юрія Неросліка (0)
  [12.07.2016][Мои статьи]
  РОЗКОПКИ У БАТУРИНІ 2015 РОКУ. РЕКОНСТРУКЦІЇ КІМНАТ ПАЛАЦУ МАЗЕПИ (0)
  [06.01.2016][Мои статьи]
  РОЗКОПКИ ГЕТЬМАНСЬКОЇ СТОЛИЦІ БАТУРИНА У 2014-2015 РОКАХ (0)
  [18.12.2015][Мои статьи]
  Гармату Мазепи "Лев" вкрали з Кремля?! (0)
  [15.12.2015][Мои статьи]
  Аліна Певна: «Маріуполь – туристична та культурна Мекка Донеччини» (0)
  [14.12.2015][Мои статьи]
  "Відчуй Україну":Столичные живописцы привезли в Мариуполь пейзажи (0)
  [08.12.2015][Мои статьи]
  Відчуй Україну! - Маріуполь (0)
  [07.12.2015][Мои статьи]
  Мистецька акція «Відчуй Україну» стартує в АТО! (1)

  Каталог статей

  Міні-чат
 • Copyright MyCorp © 2024
  Зробити безкоштовний сайт з uCoz